بایگانی نویسنده: مهسا سلیمی

اثربخشی کوچینگ چگونه است؟

اثر بخشی کوچینگ

اثربخشی کوچینگ چگونه است؟ من مهساسلیمی عضوی از موسسه همیارکوچ، در این مقاله قصد دارم راجع به اثر بخشی کوچینگ با شما صحبت کنم. لطفا همراه من و موسسه همیارکوچ باشید. کوچینگ به عنوان‌ علمی نوین در آمریکا زاده شد. علمی که قصد آن ایحاد اثربخشی کوچینگ در بخش های مختلف اعم از جنبه های […]

نقش کوچینگ در ارتباط والدین و فرزندان

ارتباط والدین با فرزندان

نقش کوچینگ در ارتباط والدین و فرزندان ساعت تقریبا ۶ بعدازظهر بود که صدای زنگ زدن موبایلم رو شنیدم. وقتی گوشی رو برداشتم، صدای نگران مادری رو شنیدم. از صدایشان کاملا معلوم بود که تحت فشار هستند و به دنبال یافتن راهی برای تجربه آرامش بیشتر…با لحنی آشفته به من گفتند: شنیدم شما در حوزه […]