بایگانی دسته‌ی: کوچیگ سازمانی

کوچینگ سازمانی چیست و چگونه به سازمان ها کمک می کند؟

کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی چیست و چگونه به سازمان ها کمک می کند؟ اگر بخواهیم تعریفی از کوچینگ سازمانی داشته باشیم باید تعریف مشخصی از سازمان داشته باشیم. هرجا که کلمه سازمان یا ارگان به گوشمان می رسد سازمانهای دولتی و بین المللی به ذهنمان خطور می کند سازمان سنجش، سازمان آموزش عالی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان […]