بایگانی دسته‌ی: کوچینگ فروش

کوچینگ فروش را بیشتر بشناسید

کوچینگ فروش

 کوچینگ فروش را بیشتر بشناسید به نقل از سقراط گفته اند : من نمی توانم به کسی چیزی بیاموزم فقط می توانم آنها را وادار به فکر کردن کنم. اینجاست که کوچینگ فروش یا به طور کلی کوچینگ مطرح می شود. مسلما آموزش مهم است ولی رهبری یک تیم فروش که می داند باید چه […]