بایگانی دسته‌ی: کوچینگ فرزندپروری

نقش کوچینگ در ارتباط والدین و فرزندان

ارتباط والدین با فرزندان

نقش کوچینگ در ارتباط والدین و فرزندان ساعت تقریبا ۶ بعدازظهر بود که صدای زنگ زدن موبایلم رو شنیدم. وقتی گوشی رو برداشتم، صدای نگران مادری رو شنیدم. از صدایشان کاملا معلوم بود که تحت فشار هستند و به دنبال یافتن راهی برای تجربه آرامش بیشتر…با لحنی آشفته به من گفتند: شنیدم شما در حوزه […]