افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ

اعتماد به نفس با کوچینگ

افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ

یکی از فواید کوچینگ افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ است.بسیاری از افرادی که به کوچ مراجعه می کنند در طی جلسات اول اعتماد به نفس خود را پایین ارزیابی می کنند.اما بعد از طی چند جلسه افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ را گزارش می کنند.در موارد بسیاری اعتماد به نفس پایین باعث می شود افراد از کارهایی که می خواهند و می توانند انجام دهند منصرف شوند و انجام ندهند. افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ به فرد کمک می کند دست به اقدام بزند و این خود مجدد در فرد احساس توانمندی و اعتماد به نفس ایجاد می کند.

اعتماد به نفس با کوچینگ

کوچینگ در جنبه های مختلف زندگی افراد می تواند به آنها کمک کند. افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ خود می تواند عملکرد فرد در حوزه فردی و اجتماعی و حرفه ای را بهبود ببخشد. با توجه به این که در کوچینگ بر توانمند بودن همه افراد تاکید می شود افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ یکی از نتایج ملموس در جلسات است.

حال ببینیم اعتماد به نفس چیست؟و چه تاثیری در عملکرد ما دارد؟

اعتماد به نفس به احساس اعتماد به توانایی ها، افکار و قضاوت های فرد اشاره دارد.اعتماد به نفس به معنی اعتماد به خود به ویژه اعتماد توانایی و استعداد خود برای تعامل موفقیت آمیز یا حداقل به اندازه کافی با جهان پیرامون است.

یک فرد با اعتماد به نفس آماده است تا با چالش های جدید روبرو شود فرصت ها را غنیمت شمرده و با موقعیت های دشوار کنار بیاید و مسئولیت های جدید را به عهده بگیرد.

افرادی که اعتمادبه نفس کافی ندارند زندگی شان تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد. ممکن است در روابط بین فردی ،اجتماعی و حرفه ای خود دچار چالش شوند یا سبک زندگی نا متعادلی را در پیش بگیرند.

اعتمادبه نفس پایین باعث می شود افراد نسبت به توانمندی های خود شک و تردید داشته باشند. منفعل یا مطیع باشند. برعکس اعتماد به نفس بالا باعث احساس شادی و خوشبختی می شود. به طور معمول زمانی که فردی نسبت به توانایی های خود اطمینان دارد از موفقیت های خود لذت بیشتری می برد و خوشحال تراست. وقتی فردی نسبت به توانایی های خود احساس بهتری دارد با انرژی و انگیزه بهتری برای رسیدن به اهداف خود اقدام می کند.

اعتماد به نفس با کوچینگ

در کنار اعتماد به نفس ما عزت نفس را هم داریم که این دو مفهوم در عین حال که با هم مرتبط هستند دو معنای متفاوت دارند . در بسیاری موارد این دو مفهوم به جای یکدیگر استفاده می شوند برای اینکه بتوانیم درک بهتری از افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ داشته باشیم لازم است.معنی اعتماد به نفس و همچنین عزت نفس را بدانیم.

عزت نفس چیست؟

عزت نفس به احساس کلی شما نسبت به خود اشاره می کند.عزت نفس ؛عشق به خود یا خود ارزشمندی از تجربیات فرد از آغاز زندگی سرچشمه میگیرد آنجایی که کودک شروع به تعامل با افراد و محیط پیرمون خود می کند و تصویری از خود براساس آنچه از دیگران درباره خود دریافت می کند می سازد. من خوبم، من زیبام ،من دوست داشتنیم و من توانمندم یا من خوب نیستم، زیبا نیستم، دوست داشتنی نیستم و توانمند نیستم.

اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس ممکن است به موقعیت بستگی داشته باشد.مثلا فرد می توان در برخی زمینه ها مانند ریاضیات اعتماد به نفس بالایی داشته باشد؛اما در زمینه ای دیگر مانند روابط اعتماد به نفس نداشته باشد. معمولا وقتی کسی روی افزایش اعتماد به نفس خود کار می کند عزت نفس او نیز افزایش می یابد .

اعتماد به نفس یک ادراک است یعنی داشتن اعتماد به نفس بالا یا پایین به ندرت با توانایی های واقعی شما مرتبط است.بیشتر براساس تصورات شما از میزان توانمندی شماست. ادراک روشی است که شما در مورد خود فکر می کنید و این افکار ممکن است کامل و درست نباشد.خبر خوب اینکه می توانید روی ادراک خود کار کنید.

اعتماد به نفس همچنین نگرشی است که شما نسبت به مهارت ها و انتظارات تان از خود دارید. وقتی اعتماد به نفس دارید یعنی خود را آنگونه که هستید می پذیرید، نقاط قوت و ضعف خود را به خوبی می شناسید و آنها را می پذیرید و با وجود نقاط ضعف، دید مثبتی نسبت به خود دارید. می توانید اهداف و چشم اندازهای واقع بینانه ای برای خود تعیین کنید.

اعتماد به نفس با کوچینگ

جالب است بدانید کمبود اعتماد به نفس می تواند ناشی از انتظارات بسیار بالا باشد.کار روی اعتماد به نفس می تواند به معنی کار بر روی انتظارات بسیار بالای خودمان باشد. در فرایند افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ، کوچ  تمامی موارد گفته شده را بر روی مراجع کار می کند. از جمله انتظارات بالا، ادراک درست از خود، ایجاد نگرش مثبت نسبت به توانمندی های خود و پذیرش خود.

اعتماد به نفس مانند جاده ای دوطرفه است، بین فرد با دنیای بیرون، اعتماد به نفس از طریق تعامل با جهان ایجاد می شود. داشتن این حس درونی که فرد با رفتار خود بر دنیایی بیرون تاثیر می گذارد بخش بزرگی از اعتماد به نفس است و در ارتباط با موقعیت ها، روابط کاری و دوستانه و…تغییر می کند.

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ

برای افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ ابزارهایی وجود دارد که می توان از آنها کمک گرفت.

برای نمونه :

 • یکی از راهکارها برای افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ کار کردن روی ادراک است.

در این فرایند بررسی می شود این باور و این فکرؚ مراجع که من در مورد کاری خوب نیستم از کجا می آید،

که می تواند به تجربه ای در گذشته برگردد.

چند نمونه سوال کوچینگی:

* چه چیزی می تواند بر درک از این موضوع تاثیر بگذارد؟

* چطور می توانید به شکل دیگری به این موضوع نگاه کنید؟

* فکر می کنی اگر دوستت بود به تو چه می گفت؟

 • راهکار دیگری برای افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ بررسی میزان انتظارات مراجع از خود است.

در این فرایند کوچ به همراه مراجع بررسی می کنند میزان انتظارات مراجع از خود چقدر واقع بینانه است. کوچ به مراجع کمک می کند تا انتظارات خود را به سطح معقول و قابل دست یافتن برساند و انتظار تمام و کمال بودن نداشته باشد. برای همه ما مهارت هایی وجود دارد که در آنها خوب نیستیم.

اعتماد به نفس با کوچینگ

چند نمونه سوال کوچینگی:

* فکر می کنی چقدر واقع بینانه و قابل دست یابی است؟

* اگر این خواسته و انتظارت برآورده نشود چه می شود؟

* چه کار کنی بیشتر قابل دستیابی می شه؟

3-تهیه کردن فهرست از نقاط قوت

دانستن نقاط قوت برای افزایش اعتماد به نفس در کوچینگ بسیار مفید است به فرد کمک می کند به توانایی های خود اعتماد بیشتری کند.

چند نمونه سوال کوچینگی:

 • اگر از دیگران بپرسی که چه نقاط قوتی داری فکر می کنی چه چیزهایی بگویند؟
 • اگر به عملکرد گذشته خودت نگاه کنی چه نقاط قوتی پیدا می کنی؟

4- پیدا کردن چیزی که اعتماد به نفس را محدود می کند؟

برای افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ ،کوچ به همراه مراجع باور ها و افکار محدود کننده را پیدا می کنند.مراجع لیستی از توانمندی هایی یا مهارت هایی که در آن اعتماد به نفس پایین دارد تهیه می کند و بررسی می کنند چه افکار و باور هایی این محدودیت ها را ایجاد کرده اند و برای هر کدام موارد متناقض پیدا می کنند.

5- بر روی خودگویی و مکالمه منفی با خود کار می کند.

راهکار دیگر برای افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ پیدا کردن روش هایی برای مقابله با خودگویی منفی است. همه ما در طی روز به طور ناخودآگاه گفتگوی ذهنی با خود داریم ممکن است این خود گویی منفی و تخریب کننده باشد و یا اینکه خودمان را سرزنش می کنیم و این خود باعث کاهش اعتماد به نفس در ما می شود.

* به مکالمات درونی و ذهنی خود آگاه باشیم.کافیست در طی روز به گفتگوی درونی خود گوش دهیم.

* نسبت به خود مهربان تر باشیم. مهربانی با خود کمک می کند اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم. مهربانی با خود کمک می کند برای خواسته هایمان بیشتر وسختر تلاش کنیم و انگیزه ی بیشتری داشته باشیم.

* تمرین کنید با خود مکالمه درونی مثبت داشته باشید.خود را تشویق کنید.

اعتماد به نفس با کوچینگ

چند نمونه سوال کوچینگی:

* این گفتگوی منفی از کجا می آید؟

* چی میشه دیگه نباشه(گفتگوی منفی)؟

* چگونه می توانی جلویش را بگیری؟

* چگونه می توانی گفتگوی درونی مثبت داشته باشی؟

6- کوچینگ کمک می کند آماده باشید.

راهکار دیگری برای افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ این است که به فرد کمک می کند از جنبه های مختلف ، موقعیتی را که در آن اعتماد به نفس پایین دارد بررسی کند و برای شرایطی که ممکن است پیش بیاید راهکار هایی پیش بینی کند و آماده باشد این باعث می شود فرد احساس کند تسلط بیشتری در آن موقعیت دارد و اعتماد به نفش در آن موقعیت افزایش یابد.

چند سوال کوچینگی:

 • چطوری می توانی در آن موقعیت خاص آماده باشی؟
 • چه چیزی را باید پیش بینی کنی؟
 • چه چیزی باعث موفقیت این چالش می شود؟
 • چه چیزی را نمی توانی پیش بینی کنی؟

7- کم رنگ کردن شکست و اشتباهات.

یک راهکار دیگر افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ همراه شدن کوچ با مراجع برای پیدا کردن نگاهی نو به شکست است. بعضی اوقات افراد ممکن است فکر کنند شکست خوردن در یک کار خیلی بد یا حتی فاجعه است.باید بدانیم که شکست قسمتی از فرایند موفقیت است.

چند سوال کوچینگی:

 • شکست از دید گاه شما یعنی چه؟
 • شکست چه عواقبی برای شما دارد؟
 • شکست چه درس هایی برای شما دارد؟
 • چه چیزی می تواند کمک کند تا جلوی شکست احتمالی را بگیرید؟

*** همیشه به یاد داشته باشید شما شجاع تر از آنچه که تصور می کنید ،قوی تر از آنچه به نظر می رسید و باهوش تر از آنچه فکر می کنید هستید.

کیرستوفر رابین

8- اقدام کردن

دکتر راس هریس در کتاب شکاف اعتماد بیان می کند وقتی کاری برایمان مهم است و انجامش می دهیم احساس اعتماد به نفس کم کم افزایش می یابد و هنگامی که بارها و بارها اقدام کردید مهارت تان افزایش پیدا کرده و در آن مهارت اعتماد به نفس پیدا می کنید.

به عبارت دیگر یکی از راه های افزایش اعتماد به نفس تجربه موفق است. اگر هرگز اقدام نکنید و تلاش نکنید شکست نمی خورید ولی هیچ وقت طعم موفقیت را نمی چشید.

*** اعتماد به نفس به شدت مسئله انجام دادن و تجربه کردن است هر چه بیشتر اقدام کنید و کاری انجام دهید بیشتر احتمال دارد در آن موفق شوید.هربار که با ترس خود روبرو می شویم قدرت، شجاعت و اعتماد به نفس در انجام دادن کار بدست می آوریم.

اعتماد به نفس با کوچینگ

تئودور روزولت

در بالا به این پرداختیم که چگونه فرایند کوچینگ می تواند بر افزایش اعتماد به نفس موثر باشد. همچنین به نگرش و باور فرد نسبت به خود نیز اشاره کردیم. جا دارد در اینجا به بررسی تاثیر خودباوری در افزایش اعتماد به نفس بپردازیم.

خود باوری چیست؟

خود باوری مثبت یا منفی در درون همه ما وجود دارد بر اساس تصاویر ذهنی و بوسیله ضمیر ناخودآگاه ما ساخته می شود. پیش نیاز اعتماد به نفس خودباوری مثبت است.

خودباوری مثبت به معنی است که خود را لایق و شایشته موفقیت ها ،دست آوردها ،سلامتی و همه چیزی های خوبی که داریم و تجربه می کنیم بدانیم و بپذیریم که دست یابی به اهداف وآرزوهایمان حق طبیعی ماست.

بپذیریم که در درون ما منبع قدرت نیرومندی وجود دارد و توانمندی ها خود را باور کنیم و بپذیریم که توانمندی های ما بسیار بیشتر از نقاط قابل بهبود (ضعف)ما است.

وقتی خودباوری ما بالا باشد توانایی ما در ارتباط بر قرار کردن با خود و دیگران بیشتر و بهتر می شود. انعطاف پذیری ما بالا می رود در مقابل چالش ها و شکست ها و عوامل منفی عملکرد بهتری خواهیم داشت. احساس امنیت بیشتری داریم .تاثیری گذاری بیشتر براطرافیانمان داریم و همچنین جذاب تر به نظر می رسیم.در واقع خود باوری مثبت و سالم به فرد کمک می کند انرژِی و انگیزه بیشتری برای رسیدن به خواسته های خود داشته باشند .

به طور کلی خود باوری مثبت در رشد و پیشرفت انسان بسیار موثر است و خود باوری منفی عدم رضایت مندی از زندگی و نا امیدی به همراه دارد.

خودباوری یک تجربه درونی است .افراد بسیاری هستند که در زمینه ثروت و کسب وکار، مدارج تحصیلی، هنر ، ورزش ، خانواده و ازدواج موفقند و حتی عملکرد بسیار خوبی داشته اند و مورد تحسین و تشویق بسیاری قرار گرفته اند. ولی چون در اعماق درون خویش به شایستگی و لیاقت خود باور ندارند نمی توانند لذت این دست آوردها را بچشند و از رضایت مندی واقعی و شادابی اصیل برخوردار شوند.

تصاویر ذهنی و خود ارزیابی و خودباوری در تمام جنبه ها و تمام لحظه های زندگی موثر بوده و موقعیت افراد را در هر شرایطی تحت تاثیر قرار می دهند.

ناتانیل براندون در کتاب ارکان شش گانه ی خودباوری سالم را به شرح زیر عنوان می کند:

 • آگاهانه زیستن : احترام گذاشتن به واقعیت ها بدون طفره رفتن یا انکار آنها.آگاهی و شناخت کامل از دنیای پیرامون مان. آمادگی داشتن برای انجام کارها و تلاش برای درک مسائلی که بر علائق و اهدافمان تاثیر می گذارد.
 • پذیرفتن خود: احترام گذاشتن و پذیرفتن خود حتی اگر گاهی عملکرد، رفتار و احساسات ما مورد تایید دیگران نیست. مهربانی با خود و خودداری از سرزنش و تخریب نسبت به خود.
 • مسئولیت پذیری : درک این واقعیت که ما با انتخاب های خود خالق زندگی خود هستیم و هیچ کسی نمی تواند زندگی را برای ما خوب و خوش سازد یا به ما خود باوری اهدا کند.
 • خود تاییدی: احترام گذاشتن به خواسته و نیاز های خود و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای برآورده کردن نیازها و خواسته ها و بیان احساسات .تمایل به اینکه همانگونه که هستیم باشیم و به عقاید، احساس ها و ارزش های خود پایبند باشیم.
 • هدفمند زیستن: مشخص کردن و به عهده گرفتن مسئولیت اهداف و خواسته هایمان و انجام کارهایی که به ما کمک می کند به آنها دست یابیم و به موفقیت برسیم .
 • با صداقت زیستن: به معنای وفاداری به اصول رفتاری در عمل هماهنگی بین آنچه ادعا می کنیم و آنچه انجام می دهیم.
 • اعتماد به نفس با کوچینگ

اکنون می دانیم خود باوری ما چقدر در اعتماد به نفس ما نقش دارد.در اینجا لازم است به این نکته ای اشاره کنیم خود باوری برای هر فردی در موقعیت های مختلف زندگی کاهش یا افزایش پیدا می کند مهم این است که این خود باوری در بیشتر زمان ها بالا باشد .

یکی از زمینه هایی که افراد بسیاری تمایل به بهبود آن دارند افزایش اعتماد به نفس در روابط اجتماعی است. افزایش اعتماد به نفس در مقابل دیگران نقش مهمی در عملکرد فرد در روابط اجتماعی دارد.کمرویی و خجالتی بودن یکی از عواملی است که باعث می شود عملکرد فرد در روابط اجتماعی کاهش یابد. افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ در افزایش اعتماد به نفس در مقابل دیگران و در روابط اجتماعی نقش بسزایی دارد.

یک کوچ به ابزارها و تکنیک هایی مجهز است که به شما کمک می کند اعتماد به نفس و خودباوری خود را در مقابل دیگران بهبود دهید. کوچ فعال در حوزه اعتماد به نفس به فرد کمک می کند راهکارهایی برای ایجاد نگرش مثبت و افزایش خودباوری و اعتماد به نفس طراحی کند. باورهای محدود کننده خود در روابط اجتماعی و ارتباط با دیگران را شناسایی کند آنها را به چالش بکشد و تصویری جدید و قوی از خود ترسیم کند.

چند راهکار برای بالا بردن اعتماد به نفس خود در روابط اجتماعی:

 • زبان بدن اعتماد به نفس را یاد بگیرید! یعنی چه؟ زبان بدن ما احساسات ما را به اطرافیان ما نشان می دهد و این به صورت نا خودآگاه اتفاق می افتد. جالب است بدانید اگر آگاهانه زبان بدن افراد با اعتماد به نفس بالا را تمرین کنید به افزایش اعتماد به نفستان کمک می کند. صاف به ایستید. تماس چشمی مناسب داشته باشید تند صحبت نکنید با آرامش ولی مطمئن به خود صحبت کنید.
 • بیشتر معاشرت کنید و در جمع های جدید شرکت کنید.افراد خجالتی تمایلی به حضور در جمع های ناآشنا و جدید ندارند و اگر هم بخواهند در جمعی حضور پیدا کنند ترجیح می دهند با یکی از دوستانشان بروند. اگر می خوهید برای رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس اقدام کنید به رویدادهای اجتماعی که در محله یا شهرتان اتفاق می افتد بروید سعی کنید با افراد جدیدی ارتباط بر قرار کنید. سعی کنید زبان بدن اعتماد به نفس استفاده کنید.
 • پیشرفت های خود در برقراری ارتباط را یادداشت کنید. احساسات خود را در این تعاملات بررسی کنید این کار به شما کمک می کند تغییرات خود را بهتر ببینید و این خود به افزایش اعتماد به نفس تان کمک می کند.
 • افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ. از یک کوچ حرفه ای کمک بگیرید کوچ کمک می کند و راحتر و سریع به افزایش اعتماد به نفس در رابطه دست پیدا کنید چه این رابطه اجتماعی باشد چه کاری چه خانوادگی

افزایش اعتماد به نفس در رابطه (در اینجا منظور شرکای عاطفی و همسران است)

یکی از زمینه هایی که امروزه نیاز به بهبود دارد رابطه همسران است . افزایش اعتماد به نفس در زندگی زناشویی به افزایش رضایت از زندگی مشترک کمک می کند. با افزایش اعتماد به نفس در فرد عملکرد فرد در رابطه با همسر و شریک عاطفی اش هم بهبود می یابد این می تواند اعتماد بین همسران را افزایش داده و و رضایت مندی از زندگی مشترک افزایش می یابد.

یکی از مواردی که افراد تمایل به افزایش اعتماد به نفس در آن را دارند سخنرانی و صحبت کردن در جمع هاست.دلایلی مختلفی وجود دارد که افراد در سخنرانی مقابل جمع اعتماد به نفس پایینی دارند.از ترس در جمع بودن گرفته تا عدم اطمینان به تخصص خود و بسیاری دلایل دیگر.

برای افزایش اعتماد به نفس در سخنرانی :

تمرکز خود را روی مخاطب بگذارید. ببینید نیاز های مخاطب چیست و چطور می توانید به مخاطبان خود کمک کنید.

لبخند بزنید. چند لحظه قبل از آغاز سخرانی حالت مثبت و دلپذیر به خود بگیرید و لبخند بزنید. لبخند کمک می کند بدن آرام شود.

تماس چشمی برقرار کنید. این به مخاطبان این احساس را می دهد که شما به خود اطمینان دارید.

عصبی بودن خود را به عنوان هیجان تعبیر کنید. هر دو حالت برانگیختگی بالایی دارد در یک آزمایش افرادی که در زمان سخنرانی خود را هیجان زده تعریف کرده بودند هنگام سخنرانی خود را شایسته تر و قانع کننده تر توصیف می کردند.

زبان بدن قاطعانه داشته باشید. صاف و راحت بایستید وقتی به خود مطمئنید و همه چیز خوب است چطور می ایستید؟

لحن صدای خود را کنترل کنید. رسا و با وضوح و با آرامش مناسب صحبت کنید.

اعتماد به نفس با کوچینگ

شوخ طبع باشید. اگر بتوانید طنز پردازی کنید به اندازه، نه خیلی. کمک می کند افراد با شما ارتباط بهتری بگیرند فقط مراقب باشید شما استند آپ کمدین نیستید.

اگر اشتباه کردید اصلاح نکنید. اشتباه ویژگی انسان است و وقتی به آسانی از کنار اشتباه خود می گذرید افراد می پذیرند .

اعتماد به نفس داشتن در فعالیت هایی که نیاز به مهارت دارد عملکرد ما را در آن مهارت افزایش می دهد. یکی از این مهارت ها مهارت رانندگی است در شرایط امروز داشتن خودروی شخصی یک امر عادیست. با این حساب افراد بسیاری هستند که باید این مهارت را آموخته باشند ولی رانندگی می تواند کار پر استرسی باشد به ویژه اگر به مهارت خود در رانندگی مطمئن نباشید.

 چند راهکار برای افزایش اعتماد به نفس در هنگام رانندگی

-آنچه شما را در هنگام رانندگی مضطرب می کند پیدا کنید.بررسی کنید آیا محرک خاصی وجود دارد که بر اعتماد به نفس شما در رانندگی تاثیر می گذارد.مثلا سبقت گرفتن یا تقاطع شلوغ یا رانندگی به تنهایی و چیز های دیگر

– تمرین کنید. اگر گواهی نامه دارید ولی فکر می کنید هنوز آماده رانندگی نیستید فضای امنی برای تمرین کردن پیدا کنید.

– به آهستگی از ناحیه امن خود خارج شوید. منطقه جدیدی را به منطقه ای که برای تمرین انتخاب کرده اید اضافه کنید.

– عوامل حواس پرتی را کم کنید.از همراه بردن افرادی که مضطربتان می کنند خود داری کنید موسیقی را کم کنید.

– برای رانندگی خواب کافی داشته باشید گرسنه یا خسته بی حوصله نباشید. زمانی برای رانندگی بروید که حالتان و انرژیتان خوب و بالاست.

– از یک کوچ کمک بگیرید. در جلسه افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ برای رانندگی نگرش واقع بینانه تری و شفاف تری نسبت به توانمندی ها و نقاط ضعف خود در رانندگی پیدا می کنید و اقدامات گام به گام و موثری تعریف می کنید.

رانندگی یک مهارت است و هرچه بیشتر تمرین کنید اعتماد به نفستان افزایش می یابد.

داشتن اعتماد به نفس در همه جا و همه سنین برای عملکرد بهتر مهم است با این وجود در سنین کودکی به ویژه نوجوانی که باور ها نسبت خود و پایه شخصیت فرد شکل میگیرد بسیار مهم است به ویژه نوجوانی که فرزندانمان شروع به مستقل شدن می کنند.در اینجا نقش والدین در افزایش اعتماد به نفس نوجوان مهم است. یک نوجوان با عزت نفس بالا که ارزش خود را می داند، به بزرگسالی با اعتماد به نفس تبدیل می شود که مشتاق دنبال کردن علایق خود است.

برای افزایش اعتماد به نفس نوجوانان از راهکارهای زیر کمک بگیرید.

در کفتگو با موضوعات مورد علاقه نوجوانتان شرکت کنید.

به جای پرسیدن سؤالات عمومی مانند «روزتان چطور بود؟»، سعی کنید مکالماتی بر اساس سرگرمی ها، علایق یا موضوعات مورد علاقه آنها داشته باشید .هر چیزی که آنها در مورد آن آگاه و آنها باشد یا آخرین حرکتی که در زمین فوتبال انجام داده اند، صحبت کردن در مورد موضوعاتی که خود را تا حدودی در آنها متخصص می دانند به طور طبیعی باعث افزایش اعتماد به نفس آنها می شود.

اعتماد به نفس با کوچینگ

برای تصمیم گیری تشویق شان کنید.

تشویق نوجوانان در تصمیم های ساده وآگاهانه مثلا برای انتخاب لباسی که برای میهمانی می پوشد یا اینکه تصمیم بگیرد شام چه بخورد می تواند به مهارت تصمیم گیری مستقل نوجوانان کمک کند. وقتی آنها ببینند که شما به انتخاب های آنها اطمینان دارید اعتماد به نفس شان بالا می رود. تشویق فرزندتان به تصمیم گیری به او کمک می کند تا با قاطعیت از انتخاب های خود دفاع کند.

وقتی نظرات خود رابیان می کند گوش دهید.

تفاوت نظر بین والدین و فرزندان اجتناب ناپذیر است با این وجود زمانی که احساس کردید بحثی در راه است سخنان نوجوانتان را بشنوید با آرامش و بدون پیش داروری حتی اگر با نظر او موافق نیستید نشان می دهد که نظرش مهم است و این به افزایش اعتماد به نفس او کمک می کند.

الگو باشید. روی افزایش اعتماد به نفس خود کار کنید فرزندانمان از آنچه در رفتار ما می بینند بیشترین تاثیر را دریافت می کنند.

از یک کوچ کمک بگیرید.افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ در زمینه افزایش اعتماد به نفس نوجوانان و همچنین بهبود روابط در خانواده بسیار موثر است.

یکی دیگر از مسائلی که با اعتماد به نفس ارتباط نزدیک دارد ظاهر افراد است رضایت مندی از ظاهر در احساس مان نسبت به خودمان تاثیر دارد.

اضافه وزن یکی از عوامل عدم رضایت از ظاهر افراد است.

آیا می شود با افزایش اعتماد به نفس برای لاغری اقدام کرد؟

وقتی با افرادی که قصد افزایش اعتماد به نفس برای لاغری را دارند در جلسات کوچینگ صحبت می شود می شنویم که می خواهند لاغر شوند تا اعتماد به نفس شان افزایش یابد. در حالی که دست یابی به تناسب اندام مستلزم شادابی انرژی و حال خوب است و این یعنی اعتماد بنفس . به نظر می آید وارد یک چرخه شده ایم اگر اعتماد به نفس نباشد انرژی و انگیزه برای کاهش وزن نیست و دوباره اعتماد به نفس کاهش می یابد.

بنابراین اگر واقعا قصد دارید به تناسب اندام برسید باید برای افزایش اعتماد به نفس خود با شرایط کنونی تلاش کنید.

چند راهکار :

اهداف هوشمندانه برای کاهش وزن خود تعریف کنید.اهداف باید واقع بینانه باشد و در بازه زمانی مشخص و قابل دست یابی باشد.

پرانرژی و شاداب باشید.

اعتماد به نفس با کوچینگ

گفتنش آسان است ولی اگر می خواهید به هدف خود برسید باید اعتماد به نفس خود را بالا نگهدارید.

برای این منظور خواب کافی داشته باشید . فعالیت های همسو با هدفتان که دوست دارید انجام دهید.

ظاهر خود را اصلاح کنید. به سبک لباس پوشیدن خود توجه کنید لباس هایی بپوشید که شما را متناسب تر نشان می دهد.

باز هم از یک کوچ کمک بگیرید.افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ این مزیت را دارد که به ریشه مسئله توجه می کند و کمک می کند بفهمید واقعا برای چه می خواهید به تناسب اندام برسید و این چقدر واقعا برایتان مهم است و کمک تان می کند عوامل بازدارنده راشناسایی کنید و اقدامات موثر تری برای رسیدن به تناسب اندام انجام دهید. افزایش اعتماد به نفس با کوچینگ یکی از بهترین و سریعترین مسیر ها برای رسیدن به اعتماد به نفس بالا است .

دیدگاهتان را بنویسید