مریم مبین زاده

مریم مبین زاده هستم،تحصیلات کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
موسس و مدیر پیش دبستانی
موسس و مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری و قرآنی نورالمبین
مدرس مهارتهای زندگی کودکان
مدرس فن بیان و سخنوری کودکان و برزگسالان
مدرس دوره های اعتماد به نفس و عزت نفس
مدرس قوانین جهان آفرینش
دارای مدرک کوچ حرفه ای از موسسه فراکوچ

در زمینه لایف کوچینگ، و شناخت موانع ذهنی، به نوجوانان دختر و بانوان سرزمینم، در شناخت خودشون برای ساختن زندگی بهتر کمک می کنم.

شنبه،دوشنبه،سه شنبه 11:30-10

شنبه،دوشنبه،سه شنبه 18:30-17