اثربخشی کوچینگ چگونه است؟

اثر بخشی کوچینگ

اثربخشی کوچینگ چگونه است؟

من مهساسلیمی عضوی از موسسه همیارکوچ، در این مقاله قصد دارم راجع به اثر بخشی کوچینگ با شما صحبت کنم. لطفا همراه من و موسسه همیارکوچ باشید.

کوچینگ به عنوان‌ علمی نوین در آمریکا زاده شد. علمی که قصد آن ایحاد اثربخشی کوچینگ در بخش های مختلف اعم از جنبه های مختلف زندگی افراد و حوزه های کاری و … است.

ولی واقعا اثربخشی کوچینگ یعنی چه؟

کوچینگ به عنوان علمی نوین، ترکیبی از نوروساینس (علوم اعصاب)، علوم شناختی و روانشناسی مثبت است.شاید برایتان پیش امده که مدتی درگیر دغدغه ذهنی یا چالشی بوده اید که تمام یا بیشتر ذهن شما را به خودش درگیر کرده باشد، انگار نه راه پس داشتید و نه راه پیش. چه قدر از اثربخشی کوچینگ در حل مشکلتان اگاهی دارید؟

چه بسا اثربخشی کوچینگ ذهنی، باعث یادگیری بهتر شما، اگاهی هر چه بیشتر به موانع و پیدا کردن راه حل مناسب برای شما باشد.مطالعات و تجارب جلسات کوچینگی، اثربخشی کوچینگ در ایران را به خوبی ثابت کرده است. اگر کوچ با همراهی مراجعه کننده در طول جلسات به دنبال اثربخشی کوچینگ حرفه ای باشند، اثربخشی کوچینگ به خوبی خود را نمایش می دهد.

اثر بخشی کوچینگ

اثربخشی کوچینگ زمانی بیشتر می شود و مراجعه کننده نتیجه بهتری از جلسه می گیرد که کوچ بدون قضاوت و با همدلی صحبت های مراجعه کننده را بشنود و با او همراهی کند.

بگذارید خاطره ای برای شما بازگو کنم، چندی پیش با یکی از همکاران روانشناس ام در حال گفت و گویی دوستانه بودیم که ایشان پس از میل کردن چند قلپ از چای، نگاهی به من انداختند و گفتند: من سال هاست با مراجعان زیادی همراه هستم ولی به تازگی راجع به کوچینگ مطالبی خوانده ام. او کنجکاوانه و با لبخند همیشگی اش به من نگاهی اندخت و گفت: راستی، اثربخشی کوچینگ در روانشناسی به چه شکل است؟ چگونه می توانم اثربخشی کوچینگ حرفه ای را در کارم وارد کنم، آن هم اثربخشی کوچینگ به زبان ساده تا بتوانم همراهی بهتری با مراجعانم داشته باشم.

اثربخشی کوچینگ در روانشناسی

روانشناسی کوچینگ یکی از گرایش های جدید روانشناسی است که در برخی دانشگاه های کشورهای اروپایی از کرسی های فعال محسوب می شود.کوچینگ‌ یک فرایند قدرتمند و مسیر راهبردی است. اثربخشی کوچینگ در درمان بالینی با توجه به رویکرد درمانی اعم از طرحواره درمانی، شناختی-رفتاری، رویکرد هیجان مدار، تحلیل رفتار متقابل، روانکاوی و سایر رویکردهای درمانی در روانشناسی می تواند نتیجه درمان را در مراجعه کنندگان بیشتر کند.

اثربخشی کوچینگ در روانشناسی، به علت تاثرگداری بر ساختار نورون ها و همراهی بیشتر مراجع با درمانگر باعث تعهد بیشتر مراجعه کننده به جلسات درمان می شود.کوچینگ به عنوان روشی نوین، هم به تنهایی در غالب جلسات کوچینگ و هم به صورت ترکیبی با روانشناسی، اثرات مثبتی در بهبود افراد، بهبود رفتاری و بهبود فردی داشته و موجب خودشکوفایی فرد می شود.

کوچینگ روشی کارامد در بهبود مشکلات شایع محسوب می شود.‌ کوچ ماهر و روانشناس خبره، با به کارگیری اثربخشی کوچینگ حرفه ای می توانند قدم مهمی در ارتقای کیفیت و بهبود رابطه مراجعه کننده و کوچ و روانشناس بردارد.

طبق پژوهش های انجام شده و داده های علمی و تجربی موجود، هدف کوچینگ زندگی یا همان لایف کوچینگ، بهبود رفتار های فرد، تبدیل واکنش به رفتارهای مناسب، افزایش تاب آوری و تنطیم هیجانی است. پیدا کردن موانع ذهنی فرد و باورهای محدودیت کننده با تمرکز بر رویکرد شناختی و رفتاری در جهت تسهیل و بهزیستی فرد انجام می شود.

طبق تعریف ویتمور در سال ۱۹۹۲، کوچ یک تسهیل گر یادگیری است. البته کوچینگ‌را باید از درمان، آموزش و منتورینگ جدا کرد. ولی هر چه کوچ ازمهارت، تجربه و اطلاعات بیشتری برخوردار باشد در مواجه با مساله مراجعه کننده، باعش افزایش و بهبود اثربخشی کوچینگ در جلسات می شود.

امیدوارم تا به این جای مقاله، با اثربخشی کوچینگ در روانشناسی اشنا شده باشید.

طبق گفته بندورا، چهار بعد اعم از افکار، احساسات، رفتار و موقعیت، تجربه بشری را تشکیل می دهد. در واقع افکار ما بر روی احساسات ما اثر می گذارند و احساس ما بر رفتارمان اثر می گذارد. با به کارگیری اثربخشی کوچینگ حرفه ای می توان در طول جلسات با فرد مراجعه کننده همراهی کنیم تا دقیا به این آگاهی برسد که چه چیز افکار و باورهای او را شکل داده و می دهد، افکارش برانگیزنده چه احساساتی در او است.

اصلا چه قدر این احساسات و رفتارهایی که به دنبال آن فرد از خود بروز می دهد بر نحوه تصمیم گیری و انتخاب های او در زندگی اش تاثیرگذار است. با به کارگیری اثربخشی کوچینگ حرفه ای در هر جلسه می توان با همراهی درست مراجعه باعث بهزیستی و خودشکوفایی او شد. البته افراد را بهتر است در بستر زیستی- روانی و اجتماعی مورد مطالعه قرار داد، هیچ فردی بدون تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از عوامل بیرونی اعم از محیط اجتماعی و فرهنگ، رفتار نمی کند. خلق و خوی فرد، ساختار روانی، محیط خانواده و اجتماع، ژنتیک فرد در شخصیت و هویت فرد تاثیر گذارند.

اثر بخشی کوچینگ

اما این را هم باید اشاره کرد که هر فردی قدرت انتخاب و افزایش توانمندی های فردی خود را در مواجه با شرایط بیرونی دارد. اینگونه نیست که ما تنها از شرایط محیطی اثر بگیریم بلکه خودمان هم حق انتخاب و به دنبال آن تغییر را داریم. اینکه در لحظه اکنون چه فکر و احساسی در من می گذرد قدم مهمی در خودشناسی است.

اما اثربخشی کوچینگ چه قدر برای شما اهمیت دارد؟

اثربخشی کوچینگ تا چه میزان باعث بهبود کیفیت جلسات میشود؟

اثربخشی کوچینگ در ایران چه میزان سابقه دارد؟

اثربخشی کوچینگ حرفه ای تا چه میزان باعث ارتباط بهتر مراجعه با کوچ یا درمانگر می شود؟

بیاید با هم در همیارکوچ این سوالات را بررسی کنیم.

اگر بخواهم از تجارب کاری خودم برایتان بگویم، بهتر است به یکی از جلسات خودم با یکی از مراجعینم اشاره کنم.

مراجع محترم قصه امروز ما، مادری شاغل هستن دارای دو فرزند نوجوان. با توجه به اصول اخلاقی و رازداری و محرمانه ماندن اطلاعات مراجعان من از نام مستعار برای ایشان استفاده می کنم. مریم خانم، مادری شاغل صاحب دو فرزند نوجوان بود .از طرفی نگران دغدغه ها و چالش های محیط کار و از طرفی دیگر دلهره فرزندان نوجوانش را داشت.

همان طور که در مقاله قبلی ام با نام” نقش کوچینگ در ارتباط والدین و فرزندان” به نام مهساسلیمی در موسسه همیارکوچ، به چالش های نوجوانان اشاره کردم، مریم خانم هم دقیقا دغدعه هایی از این دست داشتند و به دنبال یافتن راه حلی بودند. میخواستند بدانند که واقعا اثربخشی کوچینگ یعنی چه؟ چه طور میتونن در جهت کاهش دغدغه هاشون و ارتباط بهتر با فرزندان نوجوانشان، از اثربخشی کوچینگ به زبان ساده استفاده کنند؟

من در ابتدا سعی کردم، همدلانه صحبت ها و چالش های این مادر گرامی را بشنوم و بعد در پی پاسخ دهی به سوالات ایشان، گفتم که اثربخشی کوچینگ یعنی بهبود روابط والد و فرزندی شما با رعایت و شناخت دعدعه های نوجوان، همدلی بیشتر شما در نقش والد با دختر و پسر نوجوانتان، قرار دادن خودتان در دنیای فرزندانتان در دوره نوجوانی و درک بهتر احساسات و هیجانات نوجوانان و دوره نوجوانی.

اگر به دنبال ایجاد آرامش بیشتر در منزل هستین، در طی جلساتی که با هم خواهیم داشت به خوبی این فرایند را درک و لمس می کنید. به نحوی که با انگیزه و خودشناسی بهتری به دنبال حل چالش های بین محیط کار و دنیای نوجوانان و بحران های سنین نوجوانی خواهید رفت. یادم می آید که در دقایق پایانی گفت و گویمان، ارامش خاصی را در لحن و صدای این مادر گرامی یعنی مریم خانم حس کردم. صدایی که نویدبخش شروعی انگیزه بخش در مسیر کوچینگ و شناخت هر چه ببشتر اثربخشی کوچینگ در زندگی شان بود.

اثربخشی کوچینگ در مدیریت

علم مدیریت برگرفته از گرایش های مختلفی است تا بهره گیری درست و علمی و در عین حال کاربردی از این علم، میزان اثربخشی سازمانی افزایش یابد. مدیران با تجربه همیشه به دنبال یافتن راه هایی در جهت بهبود رتبه سازمانی و ارتقای کیفی سازمان هستند، بهره گیری از مشاوران و افراد خبره در دنیای کنونی نه تنها برای سازمان و شرکت ها هزینه محسوب نمی شود، بلکه مزیت رقابتی محسوب شده و نوعی سرمایه گذاری در سازمان است.

علم کوچینگ در سال های اخیر، به عنوان ابزاری سودمند و راهگشا به یاری مدیران در رده های مختلف سازمانی شتافته است.نقش کوچینگ در افزایش اثربخشی آموزش خصوصا در واحد منابع انسانی سازمان ها، بهره گیری از کوچینگ در اثربخشی کانون های ارزیابی، اثربخشی کوچینگ اجرایی در سبک رهبری،تاثیر کوچینگ عملکرد در کارکنان سازمان ها و بهبود آن ها، کوچینگ مدیران و تغییرات در سارمان در سال های اخیر مورد توجه مدیران قرار گرفته است.

اثر بخشی کوچینگ

چگونگی مدیریت زمان با کوچینگ، بهبود عملکرد سازمانی با کوچینگ، کوچینگ کسب و کار، کوچینگ مدیران اجرایی، کوچینگ و منتورینگ در سازمان، کوچینگ و منتورینگ در واحد منابع انسانی سازمان تنها بخشی از خدمات کوچینگ در حوزه علم مدیریت و افزایش اثربخشی کوچینگ حرفه ای است.

شناخت افراد با استعداد و سرمایه گذاری بر روی نیروی کار پربازده، جز تصمیمات استراتژیک هر سازمانی است.سازمان ها به دنبال یک کانون ارزیابی شاخص و کارامد جهت بهبود بازدهی سازمانی هستند. کوچینگ در جهت تحقیق این امر مهم و بهبود کیفیت کانون های ارزیابی و بازخورد عملکرد نقش به سزایی بر عهده دارد‌.

دپارتمان منابع انسانی، مدیر منابع انسانی و مدیران ارشد سازمانی درصورت اشنایی با کوچینگ و اثربخشی کوچینگ در مدیریت، توانایی تعامل بهتر با کارکنان و بهبود کیفیت بازخورد عملکرد را خواهند داشت.

اثربخشی کوچینگ در سازمان ها

کوچینگ، در کنار سایر شیوه های توسعه بعد از اجرای کانون های ارزیابی در سازمان همچون جانشینی، چرخش شغلی، تعویض شغلی، مهارت آموزی ضمن خدمت، تیم های پروژه و غیره، روشی علمی و کارامد جهت رشد و توسعه شغلی و اموزش به کارکنان در سازمان محسوب می شود.کوچینگ به عنوان یک روش اثربخش در توسعه فردی در سازمان ها، به دنبال کشف استعدادهای کارکنان و افزایش بهره وری سازمانی است.

منابع انسانی به عنوان ارزشمتدترین دارایی معنوی هر سازمانی، سرمایه های سازمانی محسوب می شوند و حفظ و نگه داشت آن ها، می بایست از اولویت های هر سازمانی محسوب شود.اگر سازمان ها به دنبال موفقیت و وفاداری نیروهای سازمانی خود هستند کوچینگ و اثربخشی کوچینگ، مزیت رقابتی مناسبی برای این دسته از سازمان ها محسوب می شود.

کوچینگ باعث اثربخشی کانون های ارزیابی و تعهد و پدیرش بیشتر کارکنان به نتایح کانون های ارزیابی و استراتژی سازمانی می شود.هر سازمانی ارزش ها، ماموریت و چشم اندازی را دارا است. کوچینگ مشوق افراد در جهت پایداری و وفاداری بیشتر پرسنل به این نظام های ارزشی سازمانی است.

کوچینگ گروهی و کوچینگ فردی به عنوان ابزار کارامد اموزش و توسعه، طبق داده های آماری سازمان های بزرگ و موفق خارجی، باعث افزایش اثربخشی بعد از اجرای کانون های ارزیابی شده است.امید به اینکه مدیران کشورمان ایران نیز روز به روز و هر چه بیشتر به دنبال ایجاد اثربخشی کوچینگ در ایران باشند.

در دنیای پرتلاطم و رقابتی امروز، از مدیران در سطوح مختلف سازمانی انتظار می رود به دنبال یافتن اثربخشی کوچینگ و استفاده از کوچینگ در جهت بهبود روابط خودشان با کارکنان در واحدهای مختلف سازمان باشند.

کوچینگ به عنوان یک سبک مدیریتی باعث بهبود عملکرد تیم ها و کارکنان در یک ساز مان می شود. رضایت شغلی را بالا برده و باعث کاهش چالش ها و تعارضات شغلی و محیط کار می شود. شیوه ای کاملا مدرن و علمی که به دور از به کارگیری نگاه بالا و پایین و عدم درک چالش های کارکنان، باعث بهبود روابط مدیران وکارمندان می شود.

مهارت پرسشگری قدرتمند از سوی مدیران در کنار شنونده فعال بودن، باعث رشد و توسعه کارمندان و ارتقای سازمان می شود. متاسفانه هنوز در برخی سازمان ها و شرکت ها این تصور قدیمی و غلط وجود دارد که بهترین راه برخورد با کارمندان در صورت بروز مشکل، اخراج و توبیخ پرسنل و کارمندان است، اما برخلاف چنین تصوری، اجرای چنین شیوه ای در درازمدت تنها باعث افزایش هزینه در سازمان ها شده و انرژی بسیاری را در شرکت ها می گیرد. اخراج باید اخرین گزینه باشد چراکه اثربخشی کوچینگ در مدیریت به خوبی استفاده از مهارت کوچینگ را در افزایش تعلق خاطر افراد به سازمان و محیط کارشان ثابت کرده است.

فواید کوچینگ شامل انگیزه دادن به افراد در سازمان، شناسایی چالش ها در جهت کمک به افراد تیم ها جهت یافتن راه حل مناسب، افزایش و بهبود مهارت های توسعه محور و در نتیجه بهبود تعامل و افزایش اعتماد به نفس در محیط کار است.

طبق پژوهش های انجام شده در سازمان های بزرگ کشورهای توسعه یافته، به کارگیری کوچینگ اثربخش باعث توسعه فردی و سازمانی، افزایش اثربخشی سازمانی، بهبود بازخورد عملکرد و اجرای بهتر استراتژی سازمان می شود.

به کارگیری کوچ موفق در سازمان باعث افزایش انگیزه کارمندان می شود. نیاز به احترام و امنیت از مهم ترین نیازهای اساسی هر انسانی است و اگر سازمانی بتواند با استفاده از اثربخشی کوچینگ و بهره گیری از کوچ های موفق این دو نیاز اساسی کارمندان خود را در حد امکان براورده کند باعث آرامش و تمرکز بیشتر پرسنل خود می شود.

اثر بخشی کوچینگ

هر سازمانی انتظار دارد که کارمندانش بتوانند در بازه زمانی تعیین شده به اهداف مورد انتظار سازمان دست یافته و باعث افزایش سود و بهره وری سازمان شوند. اما تعیین اهداف و ابلاغ آن به کارکنان تا چه حد بر میزان تحقق اهداف سازمانی از سوی کارکنان موثر است؟ چه میزان می توان کارمندان را با صرف تعیین وظایف و شرح وظایف شغلی به انجام تعهدات کاری آن ها متعهد کرد؟

چگونه می توان از کیفیت انجام تعهدات مطلع شد و بازخورد عملکرد بهتری از کارمندان داشته باشیم؟

کوچینگ به عنوان یک ابزار تعامل محور باعث درک بهتر نیازها و چالش های کارمندان در طول انجام وظایف کاری شده و در نتیجه موجب آرامش مدیر و بهبود رابطه و تعامل او با کارمندانش می شود.

کوچینگ عملکرد باعث شناسایی توانمندی های کارکنان و بهره گیری از این توانمندی ها در جهت بهبود و پیشرفت سازمان می شود. کوچینگ عملکرد باعث فهم بهتر کارکنان ازنقش آنان در سازمان می شود. اما واقعا چه چیزی باعث بهبود انجام وظایف شغلی توسط کوچینگ عملکرد می شود؟

سعی کنید تا جایی که می توانید خودتان را جای کارمند خود بگذارید؛ وقتی کارمندان شما بدانند دقیقا چه انتظاراتی از او دارید و به چه دلیل باید فلان کار را انجام دهند و انجام وظیفه شغلی چه تاثیری در کل سازمان دارد، احساس ارزشمندی بیشتری به ایشان دست می دهد و با انگیزه و تعهد بالاتر و بیشتری به انجام وظایف شغلی می پردازند.

حالا زمانی را فرض کنید که کارمند شما در ابهام نقش به سر می برد، دقیقا نمی داند به چه نحو باید وظیفه اش را انجام دهد که نتیجه کارش به چشم بیاید و باعث ارتقای شغلی اش شود؟

او هر روز با بی حوصلگی بیشتر به سر کار می آید اگرچه که خیلی مواقع این بی انگیزگی در فرد مشهود نیست و او به صورت خودکار وظایف شغلی اش را انجام می دهد ولی از درون تعلق خاطر و رضایت لازم را ندارد. کم کم دچار فرسودگی شغلی شده و میل به ترک کار دارد. ترک کار باعث ضرر و زیان زیادی به سازمان می شود خصوصا اگر فرد جز نیروهای کاری باسابقه یا با مهارت سازمان باشد.

مدیران گرامی که در حال خواندن مقاله هستین، حتما این جمله را شنیده اید که پیشگیری بهتر از درمان است و تجارب سازمان های موفق به خوبی نشان داده که کوچینگ همان پیشگیری است. روشی که باعث بهبود اثربخشی کارکنان و بهبود فضای کاری می شود. کارمند از همان اول با نقاط قوت و نقاط ضعف خود آشنا شده و قدم به قدم همراه یک کوچ حرفه ای جلو می رود.

تا اینجای مقاله نظرتان راجع به اثربخشی کوچینگ در مدیریت و اثربخشی کوچینگ در ایران چیست؟

به نظر شما مدیران، چگونه می توانند با استفاده از کوچینگ باعث بهبود عملکرد سازمان شوند؟

چه میزان سازمان خود را آماده به کارگیری کوچینگ می دانید؟ چه میزان به اثربخشی کوچینگ در سازمان خود باور دارید؟

کوچینگ هزینه نیست بلکه از بهترین شیوه های سرمایه گذاری آتی برای سازمان ها در جهت حفظ و نگه داشت نیروی انسانی، افزایش رضایت کارکنان و تعلق خاطر آنان به سازمان، بازخورد عملکرد و تقویت واحد منابع انسانی، درک نیازهای کارکنان و آرامش بیشتر مدیران در جهت تحقق اهداف سازمانی است.

دیدگاهتان را بنویسید